Materiale ndihmëse

Grila dhe difuzor

Përshkrimi
 • Grila Katrore dhe drejtkendore – per thithje ose dhenie ajri me 1 rresht
bwd  Set 1/2  fwd
Përshkrimi
 • Grila Katrore dhe drejtkendore – per thithje ose dhenie ajri me 2 rreshta
Përshkrimi
 • Grila Katrore dhe drejtkendore – per thithje ose dhenie ajri me 2 rreshta harkore
bwd  Set 1/2  fwd
Përshkrimi
 • Grila te lugeta , Katrore dhe drejtkendore – per thithje ose dhenie ajri, 4 dretjime
Përshkrimi
 • Grila te lugeta , Katrore dhe drejtkendore – per thithje ose dhenie ajri, 2 – drejtime harkore
bwd  Set 1/2  fwd
Përshkrimi
 •  Grila Difuzore 3D, 4D – Katrore dhe drejtkendore – per thithje ose dhenie ajri
bwd  Set 1/2  fwd
Përshkrimi
 • Grila Lineare E12
bwd  Set 1/2  fwd
Përshkrimi
 •  Grila lineare te tipit ‘’ Slot’’
bwd  Set 1/3  fwd
Përshkrimi
 •  Difuzorë
bwd  Set 1/3  fwd
Përshkrimi
 •  Difuzore rrethore: Φ 200 , Φ 250 , Φ 300 , Φ 350 , Φ 400, Φ 450 Rrethore – per thithje ose dhenie ajri
Përshkrimi
 •  Difuzore rrethore: Φ 80 , Φ 90 , Φ 110 , Φ 120 , Φ 125, Φ 160, Φ 180, Φ 195
Përshkrimi
 •  Grila presioni
Përshkrimi
 • Difuzore rrethore plastik per banjo : Φ 100 , Φ 125 , Φ 150 , Φ 200
Përshkrimi
 • Difuzore rrethore metalik per banjo : Φ 100 , Φ 125 , Φ 150 , Φ 200

Filtra dampera

bwd  Set 1/3  fwd
Përshkrimi
 • Damper drejtkendor dhe katror
bwd  Set 1/3  fwd
Përshkrimi
 • Damper per kontrollinn e ajrit ne kanale rrethore
bwd  Set 1/6  fwd
Përshkrimi
 • Filtra

Kanalina

bwd  Set 1/2  fwd
Përshkrimi
 • Kanalina per tuba bakri , tuba kondensimi, kabllo elektrik
bwd  Set 1/3  fwd
Përshkrimi
 • Suport per te mbajtur tubot dhe kabllot ne pozicionin e duhur
bwd  Set 1/2  fwd
Përshkrimi
 • Guaino per te bashkuar dy kanalina
Përshkrimi
 • Kanaline per te mbyllur vrimat anesore ne mur
Përshkrimi
 • Bashkuese Kanlinash
Përshkrimi
 • Bashkuese Kanlinash
bwd  Set 1/2  fwd
Përshkrimi
 • Kanaline Elastike
bwd  Set 1/2  fwd
Përshkrimi
 • Kanaline Kendore
bwd  Set 1/2  fwd
Përshkrimi
 • Kanaline per kabllo elektrike dhe kondensimet
bwd  Set 1/2  fwd
Përshkrimi
 • Kanaline per lidhjen e kanaleve te madhesive te ndryshme
bwd  Set 1/3  fwd
Përshkrimi
 • Kanaline rregulluese kendi
Përshkrimi
 • Kanaline tre degeshe (T)

Këmbë kompresori

bwd  Set 1/3  fwd
Përshkrimi
 • Kembe kompresori per tu varur ne mur
bwd  Set 1/2  fwd
Përshkrimi
 • Vida + upa per profilet ne mur
bwd  Set 1/2  fwd
Përshkrimi
 • Kembekompresori ne toke
bwd  Set 1/2  fwd
Përshkrimi
 • Per terrene te pjerreta

Nastro

bwd  Set 1/3  fwd
Përshkrimi
 • Nastro Alumini
bwd  Set 1/3  fwd
Përshkrimi
 • Nastro te bardha
bwd  Set 1/3  fwd
Përshkrimi
 • Nastro të zeza

Izoluesa

bwd  Set 1/5  fwd
Përshkrimi
 • Armoflex
bwd  Set 1/3  fwd
Përshkrimi
 • Armoflex Alumini
bwd  Set 1/4  fwd
Përshkrimi
 • Pambuk Mineral

Tuba fleksibël

bwd  Set 1/9  fwd
Përshkrimi
 • Te termoizoluar
 • Te patermoizoluar
 • PVC
 • Tub fleksibel Φ 102 mm
 • Tub fleksibel Φ 127 mm
 • Tub fleksibel Φ 152 mm
 • Tub fleksibel Φ 203 mm
 • Tub fleksibel Φ 254 mm

Profile

bwd  Set 1/3  fwd
Përshkrimi
 • Profile “U”
bwd  Set 1/2  fwd
Përshkrimi
 • Prezhoniera
Fujitsu
Nicotra
Sivar
Aerogrami
Hitech
Vecamco
Olefini