Ngrohje radiante

Ngrohje Radiante

Konfigurimi i Sistemit

Studimet e Rasteve

2 emitter me ngrohje të njëkohshme (Kontroll individual)

Kaldaj e lidhur me ngrohje (Kaldaj + ngrohje)

3 llojet e shpërndarjes së ngrohjes

Sistem ngrohjeje për dyshemen + Radiator + Uji i ngrohtë për shtëpi

 

Konfigurimi i Sistemit ( Sistemi Ujëvarë)

2 emitter me ngrohje të njëkohshme (Kontroll individual)

Kaldaj e lidhur me ngrohje (Kaldaj + ngrohje)

2 emitter me ngrohje të njëkohshme & Ujë i ngrohtë për përdorim shtëpiak (tipi A)

2 emitter me ngrohje të njëkohshme & Ujë i ngrohtë për përdorim shtëpiak (tipi B)

Fujitsu
Nicotra
Sivar
Aerogrami
Hitech
Vecamco
Olefini