Sisteme e aspirimit dhe ventilimit

Aspirator Banjo

Tipi Fuqia
max. W
Prurja
m³/h
Niveli
zhurmes
dB (A)
100 18 98 34
125 22 185 35
150 26 295 39

Aspirator Inline

Tipi Fuqia
max. W
Prurja
m³/h
Niveli
zhurmes
dB (A)
ACM 100 24 220 23
ACM 125 30 292 24
ACM 150 66  458  35
 ACM 200  152  810 55
ACM 250 140  998 57
  ACM 315   300  1862  62 

Aspirator Kermill Sivar

Fuqia aspiratorit kermill Diametrii thithjes
Φ ne[ mm ]
Prurja ne
[m3/h]
Tensioni
ne (volt)
Kuaj fuqi HP kw
0.5 0.37 200 2500 230/400
1 0.75  250 5000 230/400
1.5  1.1  250  6000  230/400 
1.5  300  8000  230 
1.5  300  8000  400 
2.2  300  9000  400 
2.2  300  9000  230 
2.2  350  10000  400 
350  11000  400 
5.5  350  13000  400 
7.5 5.5  450  16000  400 

Aspirator Nicotra

Modeli Të dhënat
teknike
Fuqia e
aspiratorit në
[kuaj fuqi HP]
Fuqia max.
në [WATT]
Prurja
ne [m3/h]
Specifikimet
teknike
PDF
Aspirator DD - 7/7 M006 1F 6P 1V 1/10 60 1450 Shiko
Aspirator DD - 7/7 M968 1F 4P 1V 1/5 145 1600 Shiko
Aspirator DD - 9/7 M001 1F 6P 1V 1/5 145 2250 Shiko
Aspirator DD - 9/7 M951 1F 6P 1V 1/3 245 2450 Shiko
Aspirator DD - 9/9 M002 1F 6P 1V 1/3 245 2900 Shiko
Aspirator DD - 9/9 M922 1F 4P 1V 1/2 370 2700 Shiko
Aspirator DD - 10/8 M002 1F 6P 1V 1/3 245 3250 Shiko
Aspirator DD - 10/10 M002 1F 6P 1V 1/3 245 3400 Shiko
Aspirator DD - 10/10 M9P3 1F 4P 3V 3/4 550 4200 Shiko
Aspirator DD - 12/9 M906 1F 6P 1V 3/4 550 4700 Shiko
Aspirator DD - 12/12 M959 1F 6P 1V 1 735 5600 Shiko
Aspirator DD - 12/12 M003 3F 6P 1V 1.5 1100 8200 Shiko
Fujitsu
Nicotra
Sivar
Aerogrami
Hitech
Vecamco
Olefini