Misioni yne

Misioni ynë

Ne punojmë me përgjegjësi sociale, për një biznes që rritet vazhdimisht dhe kontribuon për një jetë më cilësore për punonjësit, partnerët dhe komunitetin, duke qenë gjithmonë një hap përpara të tjerëve.

Strategjia jonë:


• Frymë leadershipi në çdo nivel të kompanisë;
• Rritje profesionale e çdo punonjësi;
• Fokus në projekte fitimprurëse;
• Vlerat- standardet më të rëndësishme në vendimmarrje.

Vlerat bazë:

• Integritet
• Respekt
• Punë me përkushtim
• Klienti-prioriteti ynë

 

Fujitsu
Nicotra
Sivar
Aerogrami
Hitech
Vecamco
Olefini