Shërbime

Projektim

SUPERIOR KLIMA Ju ofron konsulence dhe projektimin e ambjenteve tuaja familjare apo te sherbimit. Stafi yne projektues ecen me parimin cilesia projektimi dhe zbatimi duhet te ekzistojne ne nje harmoni te perbashket. Inxhinieret tane me nje eksperience 18 vjecare ne projektimin e sistemeve HVAC ofrojne per ju zgjidhjen me ideale. Zyra e projektimit eshte ne dispozicionin tuaj ne cdo kohe per t'ju ofruar projektin e perfunduar. Ne perpiqemi te japim nje zgjidhje efektive dhe inovative per cdo kliente.

Zbatim

SUPERIOR KLIMA merr persiper me pergjegjesi zbatimin e punimeve HVAC ne objektet tuaja. Qellimi yne eshte te krijojme nje prkatike e cila vazhdimisht gjeneron sukses dhe angazhim. Peroja e stafit tne zbaues sjellin nje garanci te plote te punes, duke filluar nga projekte te vgla e deri tek zhvillimime me te medha te nje shkalle te nderlikuar. Motoja jone eshte "cfare ne zbatojme eshte Garanci SUPERIORE"

Servisi

Në mënyrë që ju të shërbeheni në kohë dhe më shpejtësi në rastet kur ju do të keni probleme me pajisjen tuaj, ju duhet të dërgoni një sms tek nr. 067 50 40 100 ose e-mail tek servis@superiorklima.al me tekstin, numrin tuaj të fletës së garancisë, pas kësaj ne do t’ju kontaktojmë brënda 15 minutave për tu njohur me shqetësimin tuaj dhe t’ju komunikojmë se kur do të vijmë t’ju shërbejmë. Kjo vlen si për periudhën e garancisë por edhe jashtë saj.

VINI RE! Kjo është mënyra më e shpejtë që ju të shërbeheni dhe ne të jemi korrekt. 

 

Garancia

Garancia është e vlefshme për një afat kohor prej 36 (tridhjetë e gjashtë) muajsh. Ruajtja e dokumentave me të cilët do të pajiseni ne blerjen e produkteve do t’ju japë mundësinë të gëzoni garanci të plotë për produktin brenda 36 muajsh, si dhe pas periudhës së garancisë servis të specializuar.

Periudha e garancisë 36 muaj përjashton:

• Riparimin e aparatit nga persona të paautorizuar prej SUPERIOR KLIMA.
• Dëmtimin e aparatit nga luhatjet e tensionit jashtë limiteve të përcaktuara në manualin përkatës.
• Dëmtimet mekanike të shkaktuara nga (goditje, transport etj..)

SUPERIOR KLIMA ju ofron riparimin e aparatit edhe në rastet e sipërpërmendura apo pas afatit të garancisë, sipas listës së çmimeve.

Garancia për Cooper&Hunter

Garancia është e vlefshme për një afat kohor prej 30 (tridhjetë) muajsh. Ruajtja e dokumentave me të cilët do të pajiseni ne blerjen e produkteve do t’ju japë mundësinë të gëzoni garanci të plotë për produktin brenda 30 muajsh, si dhe pas periudhës së garancisë servis të specializuar.

Periudha e garancisë 30 muaj përjashton:

• Riparimin e aparatit nga persona të paautorizuar prej SUPERIOR KLIMA.
• Dëmtimin e aparatit nga luhatjet e tensionit jashtë limiteve të përcaktuara në manualin përkatës.
• Dëmtimet mekanike të shkaktuara nga (goditje, transport etj..)

SUPERIOR KLIMA ju ofron riparimin e aparatit edhe në rastet e sipërpërmendura apo pas afatit të garancisë, sipas listës së çmimeve.

Fujitsu
Nicotra
Sivar
Aerogrami
Hitech
Vecamco
Olefini