Zbatim

Zbatim

SUPERIOR KLIMA merr persiper me pergjegjesi zbatimin e punimeve HVAC ne objektet tuaja. Qellimi yne eshte te krijojme nje prkatike e cila vazhdimisht gjeneron sukses dhe angazhim. Peroja e stafit tne zbaues sjellin nje garanci te plote te punes, duke filluar nga projekte te vgla e deri tek zhvillimime me te medha te nje shkalle te nderlikuar. Motoja jone eshte "cfare ne zbatojme eshte Garanci SUPERIORE"

Fujitsu
Nicotra
Sivar
Aerogrami
Hitech
Vecamco
Olefini